Các mức phạt đối với dịch vụ kinh doanh cầm đồ

Hồ sơ, thủ tục cấp đổi lại giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ

 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Khi doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề sau phải có giấy phép an ninh trật tự:

 Dịch vụ cầm đồ có các điều kiện sau:

 Dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi kinh doanh công ty phải xin giấy phép an ninh trật tự tại công ty nơi công ty đặt trụ sở chính.

Các tổ chức, công ty khi kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải có trách nhiệm sau:

Dịch vụ cầm đồ

 Khi kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các doanh nghiệp phải chấp hành các quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Các hình thức xử lý vi phạm với dịch vụ cầm đồ

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề có điều kiện, khi hoạt động dịch vụ cầm đồ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phải xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự của công an nơi công ty đặt trụ sở chính. 


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật