Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho công ty Luật COVINA, luật sư xin trả lời bạn như sau: Khái niệm thuế TNCN: Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước Công thức tính...

Chi tiết...

 Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, Luật sư xin trả lời bạn như sau: Theo Điều 38 và Điều 85 Bộ Luật lao động, Theo Điều 12 Nghị định 44 hướng đẫn chi tiết Bộ Luật lao động như sau: Điều 38 1- Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:   a) Người lao động thường...

Chi tiết...

1.Khái niệm về hợp đồng lao đông.  Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.   2. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng...

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật