Trong những năm gần đây thị trường kinh doanh bất động sản bùng nổ, việc tổ chức mua bán sản phẩm bất động sản khá lộn xộn, thông tin bất động sản không rõ ràng. Vì vậy việc ra đời sàn giao dịch bất động sản là cần thiết, giúp cho người tiêu thụ sản phẩm và người bán sản phẩm gặp nhau dễ dàng hơn, và thông tin hai chiều được chính xác hơn và xa hơn nữa giúp...

Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để hoạt động. 

Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 29/6/2006, Nghị định153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 và Thông tư13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản.

 Sàn bất động sản là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán bất động sản. Thời gian vừa qua, các chính sách về thành lập sàn Bds khá thông thoáng với mục tiêu buộc các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn nhằm minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Theo Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bắt buộc phải thực hiện việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch do mình tự thành lập hoặc lựa chọn sàn giao dịch bất động sản do đơn vị khác thành lập để giới thiệu bất động sản...

Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:

Các tổ chức khi hoạt động sàn giao dịch bất động sản phải tuân theo các nguyên tắc về sàn giao dịch bất động sản như sau: 

Các tổ chức khi lập sản giao dịch bất động sản phải tuân theo các điều kiện như sau:

Sàn giao dịch bất động sản được thực hiện những nội dung liên quan đến bất động sản như sau:

Người điều hành sàn giao dịch bất động sản phải thực hiện quyền và nhiệm vụ như sau:(Thủ tục thành lập sàn giao sịch bất động sản);

1. Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các quyền sau đây:(Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản); 

 Sàn giao dịch bất động sản có thể hiểu là trung gian kết nối giữa người cung cấp sản phẩm bất động sản và người mua sản phẩm; nó như một cái chợ chỉ giao dịch một mặt hàng;

"Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản" 


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật