Bạn đang tim hiểu thủ tục hồ sơ mở cửa hàng xăng dầu, lập cây xăng bán lẻ? kinh doanh xăng dầu là ngành, nghề có điều kiện, khi xin giấy phép hoạt động, có lẻ các bạn đang gặp khó với thủ tục hồ sơ khi tìm hiểu? quy trình thực hiện như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật? sau đây là quy trình, thủ tục cũng như điều kiện để mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 

Để mở được cửa hàng kinh doanh xăng dầu, về điều kiện cơ bản, bạn phải đáp ứng được như sau

Theo quy định, về diện tích, quy mô, cửa hàng loại 1 tối thiểu phải có 6 cột bơm (loại 1-2 vòi) kèm theo nhà nghỉ, bãi đỗ xe qua đêm và các dịch vụ thương mại khác. Diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu đạt 5.600 m2, có chiều rộng mặt tiền khoảng 70 m trở lên.  

Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định 84 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau:

Theo quy định tại Điều 16 của Nghị đinh số 84 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh quy định như sau:

Theo quy định Điều 17 của Nghị định 84 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký kinh doanh xăng dầu như sau: 

Theo Điều 14 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau: 

Theo Điều 15 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau: 

Theo Điều 16 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 17 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 34 Nghị Định số 79 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 19 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau: 

Theo Điều 20 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 21 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau: 

Theo Điều 22 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau: 

Theo Điều 22 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 23 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 24 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 25 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau: 

Theo Điều 26 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau: 

Theo Điều 28 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 29 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 30 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

 Theo Điều 31 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 32 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạp về kinh doanh xăng dầu như sau:

Theo Điều 34 Nghị Định số 97 của Chính phủ quy định về phạt hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Thương nhân kinh doanh xăng dầu vi phạm các quy định tại Nghị định này, tuỳ theo mức độ vi phạm, bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành. 


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật