Bạn đang có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn? bạn đang chưa biết thủ tục và quy trình lập chi nhánh công ty tnhh thế nào? để tiết kiệm thời gian và chi phí công ty Luật COVINA sẽ tư vấn và thủ tục giúp bạn thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

Chi tiết...

Điều kiện để lập chi nhánh công ty cổ phần thế nào? thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần gồm những bước nào? Chí nhánh của công ty cổ phần hoạt động và kinh doanh thế nào? Bạn đang băn khoăn và thắc mắc về chi nhánh? công ty Luật COVINA sẽ giúp bạn hoàn thiện thủ tục thành lập chi nhánh của công ty cổ phần nhánh chóng và chính xác...

Chi tiết...

Theo Nghị định 43 của Chính phủ ban hành ngày 15 thang 04 năm 2010, về việc đăng ký kinh doanh, quy định thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm đăng ký kinh doanh như sau:  

Chi tiết...

 “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại iện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh. 

Chi tiết...

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.  Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính...

Chi tiết...

 Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại iện theo uỷ quyền....

Chi tiết...

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. 

Chi tiết...

Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu mổ rộng kinh doanh của công ty là tất yêu, vì vậy việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của công ty là việc phải làm. Công ty Luật COVINA gửi tới bạn hướng dẫn thủ tục, hồ sơ như sau: 

Chi tiết...

Khái niệm văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.  

Chi tiết...

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp...

Chi tiết...

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.  Bạn có thể hiểu địa điểm đăng ký kinh doanh là nơi có thể hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, nó có thể tại trụ sở chính hoặc ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp, nhưng phải cùng tỉnh, thành...

Chi tiết...

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. 

Chi tiết...

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh  

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật