1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị đinh 44 quy định Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh cá thể như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị đinh 44 quy định Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị đinh 44 Quy định về đặt địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị đinh 44 quy định thay đổi nội dung  đăng ký hộ kinh doanh cá thể như sau:

Theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 43 quy định về cách đặt tên hộ kinh doanh như sau; 

Theo Luật Doanh nghiệp 2005, Nghị định số 43 và Thông tư 14 quy định về trình tự và thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể như sau:

Các cá nhận, hộ gia đình hoạc nhóm người muốn lập hộ kinh doanh cá thể tìm hiểu thủ tục, hồ sơ quy trình như sau: 


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật