Mẫu điều lệ mới của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được soan theo Luật doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

 Mẫu điều lệ mới của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được soan theo Luật doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

 Mẫu điều lệ mới của công ty cổ phần được soan theo Luật doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-26, Mẫu giấy đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư của phụ lục kèm...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-25, Mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt&nb...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-24, Mẫu thông báo Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của phụ lục...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-23, Mẫu thông báo Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của phụ lục kèm theo công văn...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-22, Mẫu thông báo Về việc giải thể doanh nghiệp của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn về đăng...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-21, Mẫu thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-18, Mẫu thông báo Về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của phụ lục kèm theo công...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-19, Mẫu thông Về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của phụ lục kèm theo công văn số...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-18, Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của phụ lục kèm theo công...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-17, Mẫu thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướn...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-16, Mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-15, Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt&nbs...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-14, Mẫu giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên của phụ lục kèm theo công văn số 4211...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-13, Mẫu giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn về đăng...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-12, Mẫu giấy đề nghị đăng ký thay đổi người đại diện trước pháp luật của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-11, Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn về đăng...

Chi tiết...

 Mẫu Phụ lục I-10, Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn về đăng ký thành lập công...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-9, mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn về đăng...

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-8, mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn...

Chi tiết...

 Mẫu phụ lục I-7, Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn về đăng ký thà...

Chi tiết...

 Mẫu phụ lục I-6, Mẫu danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của phụ lục kèm theo công...

Chi tiết...

 Mẫu phụ lục I-5, mẫu giấy đề nghị thành lập công ty hợp danh của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn về đăng ký thành lập công...

Chi tiết...

 Mẫu phụ lục I-4, mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần của phụ lục kèm them công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn về đăng ký thành lập công...

Chi tiết...

Mẫu phụ lục I-3 Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn thành lập...

Chi tiết...

Mẫu phụ lục I-2 mẫu thành lập doanh nghiệp tnhh một thành viên phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt về thành lập công ty theo luật doanh nghiệp...

Chi tiết...

Mẫu phụ lục I-1, mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt về thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp...

Chi tiết...

Dự thảo Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, người đại diện trước pháp luật có thể là giám đốc, tổng giám...

Chi tiết...


Page: 123
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật