1. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). 

Chi tiết...

Doanh nghiệp khi chuyển đổi trụ sở chính của doanh nghiệp, thì bắt buộc phải làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, với địa chỉ mới dự định chuyển đến, để hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, vậỵ bạn đang thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong thủ tục hành chính, hãy để công ty Luật COVINA của chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn những nội dung thay đổi trụ sở khác quận, huyện. 

Chi tiết...

1. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). 

Chi tiết...

Theo Nghị định 43 của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2010, về đăng ký kinh doanh, hương dẫn thủ tục thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp như sau: 

Chi tiết...

Hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2012, quy định Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật