Cập nhật lúc: 12/7/2013 9:52:31 AM

Thủ tục, hồ sơ và quy trình thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài

Các bạn đang tÌm hiểu thủ tục lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam, các bạn đang vướng mắc thủ tục lập văn phòng đại diện nước ngoại. Công ty Luật COVINA tư vấn thủ tục, hồ sơ thành lập VPĐD của công ty nước ngoài tại Việt Nam miễn phí, chúng tôi giúp các bạn tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí khi làm thủ tục lập văn phòng đại diện.

I. Điều kiện được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài.

1. Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

2. Đã hoạt động ít nhất 1 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
Thủ tục thành lập công ty có yếu tố nước ngoài
II. Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài.

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu)

2. giấy phép thành lập/ Giấy phép hoạt động hoặc Giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài.(Xác nhận lãnh sự, dịch công chứng)

3. Báo cáo tài chính năm tài chính gần nhất của công ty bên nước ngoài. (Xác nhận lãnh sự, dịch công chứng)

4. Điều lệ hoạt động của thương nhân nước ngoài. (Xác nhận lãnh sự, dịch công chứng)

5. Hộ chiếu của người dự định làm trưởng văn phòng đại diện nước ngoài (Dịch, chứng thực)

6. Hợp đồng thuê trụ sở văn phòng đại diện nước ngoài công chứng.
Thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam
III. Thời hạn cấp giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài

Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thầm quyền hoàn thành việc thẩm định và cấp cho thương nhân nước ngoài Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản sao Giấy phép tới Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.
thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
IV. Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài sau khi thành lập

1. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung (Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện, Người đứng đầu Văn phòng đại diện; Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, cơ quan cấp Giấy phép; Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.)

Lưu ý :

Văn phòng đại diện nước ngoài sẽ bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau :

- Không chính thức đi vào hoạt động trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập;

- Ngừng hoạt động 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan cấp Giấy phép thành lập;

- Không báo cáo định kỳ về hoạt động của Văn phòng đại diện trong 02 năm liên tiếp;

- Không gửi báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;

- Hoạt động không đúng chức năng của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

- Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Văn phòng đại diện gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.

- Nộp hồ sơ không hợp lệ và không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật