Sau khi thành lập công ty, bạn không bắt buộc phải mua Hóa đơn GTGT ngay, nếu công ty có nhu cầu in Hóa đơn GTGT thì làm những thủ tục sau:

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật