Quý công ty đang cần lập báo cáo tài chính để quyết toán thuế, vay vốn ngân hàng, báo cáo cho cấp trên, có thông tin phản ánh trung thực họat động kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý họat động kinh doanh? Quý công ty đã có nhân viên kế...
 Danh sách Dowload tại đây
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành theo Quyết định 32/2007/QĐ-BTC. Việc chuẩn hóa này nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ kế...
Quý khách là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực để thực hiện các công việc liên quan đến kế toán, thuế tuân thủ đúng các quy định pháp luật?
Công ty chúng tôi gửi đến quý doanh nghiệp dịch vụ tư, vấn hỗ trợ kê khai thuế nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty vừa và nhỏ, hạn chế tối đa chi phí cho doanh nghiệp.
 Khi doanh nghiệp giải thể công ty, khi làm thủ tục quyết toán thuế, thì doanh nghiệp phải đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp trên báo giấy hoạc báo mạng 03 số liên tiếp, nội dung đăng bố cáo giải thể công ty gồm:
Khi thành lập công ty, các doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên báo mạng hoặc báo giấy 03 số liên tiếp trong vòng 1 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nội dung đăng bố cáo trên báo gồm:
Danh sách địa chỉ các Chi cục thuế tại Hà Nội để doanh nghiệp nộp Tờ khai thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập và Mẫu MST-08 đối với công ty vừa thay đổi đăng ký kinh doanh 
Bất kể một hình thức sử dụng nào cũng có những ưu và nhược điểm riêng của nó, vấn để của chúng ta là tùy từng thời điểm, quy mô để lựa chọn mỗi cách sử dụng cho phù hợp nhất.

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật