Cập nhật lúc: 9/21/2014 1:31:58 PM

Dịch vụ giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Dịch vụ giải thể công ty tnhh 1 thành viên nhanh, giá phù hợp.

 Dịch vụ giả thể gồm:

- Làm thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế;

- Làm thủ tục xóa trên doanh nghiệp trên sở kế hoạch và đầu tư;

- Đăng bố cáo giải thể trên 3 số báo liên tiếp;

- Làm thủ tục trả dấu và giấy chứng nhận mẫ dấu bên công an;

Cơ quan thực hiện thủ tục:

- Chi cục thuế;

- Sở kế hoạch và đầu tư;

- Công an;

Thời gian giải quyết hồ sơ

- 1 tháng kể từ khi hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế;

Chúng tôi có thể trợ giúp thủ tục hồ sơ cho doanh nghiệp nếu cấn.

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật