Cập nhật lúc: 12/11/2013 10:02:23 PM

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận, lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi; thực hiện việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

3. Thành phần hồ sơ:

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu).

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

9. Lệ phí: Không.

10. Tên mẫu đơn và mẫu tờ khai:

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (mẫu Phụ lục III-15 tại Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ).

11. Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, Hộ kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật doanh nghiệp.
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 ngày 4 tháng 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật