Các bạn đang tìm hiểu thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hà Nam, chúng tôi tư vấn, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hà Nam sẽ đáp ứng các bạn về hồ sơ thành lập công ty tại Hà Nam, tư vấn các vấn đề pháp lý về thành lập công ty tại Hà Nam. Để thuận lợi và nhanh chóng trong qua trình thành lập công ty, các bạn đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, trợ giúp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 


Trước khi thành lập công ty tnhh tại Hà Nam, các bạn tìm hiều những thông tin như sau:

- Công ty tnhh là gì? nên thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần?

- Vốn Điều lệ nên để bao nhiêu? và cách thức góp vốn thế nào?

- Ngành nghề kinh doanh nên để những lĩnh vực nào cho phù hợp? nên đăng ký nhiều ngành nghề hay chỉ đăng ký những ngành nghề trong phạm vị mình kinh doanh?

- Trụ sở chính nên đặt ở đâu? đặt tại nơi sản xuất, kinh doanh hay đặt tại nhà ở hiện tại?

- Người đại diện pháp luật để ai? điều kiện gì để làm người đại diện theo pháp luật?

- Và các nội dung khác như: Cơ cấu góp vốn thành lập công ty? mổ hình tổ chức hoạt động?

1. Thủ tục thành lập công ty TNHH tại Hà Nam 

- Dự Thảo Điều lệ công ty tại Hà Nam.

- Danh sách thành viên công ty tại Hà Nam đổi với công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

- Giấy đề nghị dăng ký kinh doanh tại Hà Nam.

- Các văn bản khác theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Bản sao chứng thực CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu cảu các thành viên tham gia thành lập công ty.

- Các văn bản khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Cơ quan thụ lý hồ sơ và thành phần hồ sơ.

- Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

- Tổng cục thuế.

- Công an tỉnh Hà Nam.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ: 01 bộ có chữ ký đầy đủ cảu các thành viên tham gia thành lập ông ty.

3. Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nam gồm: 

- Dịch vụ soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tnhh tại Hà Nam;

- Dịch vụ đại điện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

- Dịch vụ đại diện khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh;

- Dịch vụ khắc dầu công ty; khắc dấu chức danh;

- Các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.

4. Nhiệm vụ của khách hàng:

- Cung cấp thông tin về việc thành lập công ty tại Hà Nam;

- Cung cấp bản sao CMND, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu cảu các thành viên tham gia thành lập công ty;

5. Trên đây là thủ tục thành lập công ty tại Hà Nam và dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nam của chúng tôi, các bạn không có thời gian hoạc cảm thấy thủ tục hành chính kho khăn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp tốt nhất.

Căn cứ pháp lý thành lập công ty:

1. Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

2. 
Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

3. 
Nghị định số: 78-CP; về Đăng ký kinh doanh; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;

4. Nghị định 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

5. 
Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

6. Quyết định 27/2018-ttg về Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam; thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007và Quyết định 337/QĐ-BKHĐT ngày 10/04/2007;

>>>Các bạn muốn biết ưu điểm và nhược điểm của các loại hình công ty như thế nào, xin liên hệ để được tư vấn;

>>>Để biết loại hình công ty nào phù hợp với nhu cầu hiện tại, các bạn hãy gọi điện để được tư vấn

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật