Cập nhật lúc: 10/25/2013 10:49:15 AM

Tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên , chủ sở hữu là tổ chức.

Bạn muốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu là tổ chức. Công ty Tư Vấn COVINA sẽ tư vấn cho các bạn về mặt pháp lý, cũng như các thủ tục, quy trình để lập hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Luật sư xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Tư vấn pháp luật cho công ty TNHH 1 TV, chủ sở hữu là tổ chức:

- Tư vấn soạn Dự thảo Điều lệ công ty;

- Tư vấn cư người quản lý vốn của công ty;

- Tư vấn người đại diện trước pháp luật của công ty ;

- Tư vấn vốn điều lệ;

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

- Tư vấn cách đặt tên công ty TNHH 1 TV;

- Tư vấn các nội dung khác;

2. Thủ tuc, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu là một tổ chức:

- Giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên;(theo mẫu)

- Dự thảo Điều lệ;

- Danh sách người đại diện vốn góp, trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu cử từ 2 người quản lý vốn trở lên;

- Biên bản họp cử người quản lý vốn;

- Quyết định của tổ chức cử người đứng ra quản lý vốn;

- Hợp đồng lao động;

- Bản sao giấy phép kinh doanh của tổ chức;

- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu còn thời hạn, của người đại diện vốn góp;

- Bản sao chứng chỉ hành nghề, nếu công ty có đăng ký kinh doanh ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề theo yêu cầu của pháp luật;

- Giấy ký quỹ vốn pháp định tại Ngân hàng, nếu công ty có đăng ký ngành nghề mà pháp luật yêu cầu, bắt buộc phải có vốn pháp định.(Vốn pháp định là gì?)

3. Quy trình xin đăng ký kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên, tổ chức là chủ sở hữu;

- Nộp hồ sơ tại phong Đăng ký kinh doanh – Sở kê hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính;

- Thời gian thụ lý hồ sơ 5 ngày làm việc, kề từ ngày hồ sơ hợp lệ;

- Mã số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cúng là mã số thuế, gọi chung là mã số doanh nghiêp;

- Đăng ky khắc dấu pháp nhân tại phong Cảnh sát QLHC về TTXH công an tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;

- Thơi gian khắc dấu là 4 ngày làm việc , kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới, 03 số liên tiếp trong 01 tháng;

- Lập tờ khai nôp thuế môn bài của công ty (Mực nộp thuê ở đây);

- Ký hợp đống in hóa đơn GTGT tại các đơn vị in hoặc mua trực tiếp tại chi cuc thuê;

4. Dịch vụ hậu mãi:

- Giảm 20% dịch vụ tiếp theo

- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của công ty;

- Cung cấp các văn bản luật miễn phí;

Trên đây là những tư vấn cũng như hướng dẫn đầu hồ sơ và quy trình để tiên hành xin cấp giấy phép thành lập công ty tnhh 1 thành viên là tổ chức, nếu cơ quan, tổ chức của bạn không có thời gian hoặc cảm thấy khó khăn trong quá trình làm, hãy để công ty Tư Vân COVINA tư vấn, trợ giúp bạn, với cam kết gửi tới khách hàng những gì tốt nhất.
Xem thêm: Vốn điều lệ, vốn đầu tư, vốn pháp định, tổ chức, địa chỉ công ty, văn phòng đại diện, chi nhành, địa điểm đkkd, giám đốc, chủ sở hữu kiêm giám đốc, lợi nhuận, lãi, lãi suất.
Cảm ơn.


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật