Cập nhật lúc: 4/11/2020 1:38:14 PM

Thủ tục khắc dấu theo quy định mới

Trước đây, việc khắc dấu công ty như Công ty cổ phần, công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên là do công an quản lý, nhưng theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (Cụ thể tại Điều 40: Con dấu của doanh nghiệp), thì Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Doanh nghiệp tự liên hệ với các đơn vị có chức năng khắc dấu tròn cho công ty, và đăng thông báo mẫu con dấu trên công thông tin điện tử quốc gia trên trang dangkykinhdoanh.gov.vn.

Lưu ý: Một số loại hình công ty đặc biệt vẫn do công an quản lý như: Hợp tác xã; Công ty Luật; Công ty có vốn đầu tư nước ngoài...

Dịch vụ khắc dấu nhanh:


Quy định tại Điều 40 của Luật Doanh nghiệp 2014 về Con dấu như sau:

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp


1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 


Thủ tục để khắc dấu pháp nhân (dấu tròn) của công ty thực hiện theo các bước như sau:


- Sau khi được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

1. Doanh nghiệp nếu khéo tay có thể tự khắc con dấu cho mình hoặc đem bản sao ĐKKD ra thuê cơ sở khắc dấu, con dấu có thể dấu vuông, tròn hoặc theo hình dạng nào mà công ty muôn.....nhưng nội dung của con dấu phải có nhưng nội dung sau:

- Tên Công ty;

- Mã số doanh nghiệp;

- Địa chỉ: Quận, Huyện, tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;

2. Sau khi khắc dấu xong: Doanh nghiệp làm thông báo theo mẫu (
Thông tư 20/bkhđt), gửi lên Sở kế hoạch và Đấu tư nơi công ty đặt trụ sở chính, để đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp lên công thông tin điện tử quốc gia.

3. Sau 03 ngày Sở kế hoạch và Đầu tư cấp cho doanh nghiệp thông báo đã đăng bố cáo mẫu dấu và khi đó doanh nghiệp được sử dụng con dấu.

Mọi thắc mắc về Luật doanh nghiệp 2014 xin liên hệ điện thoại: 0979 981 981 để được tư vấn tốt nhất.

Căn cứ pháp lý thành lập công ty:

1. Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

2. Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

3. Nghị định số: 78-CP; về Đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;

4. Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số điều Nghị định 78 Đăng ký doanh nghiệp 23 tháng 08 năm 2018;

5. Thông tư số: 20-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực ngày 15 tháng 01 năm 2016;

6. Thông tư số: 02-BKHĐT; Sửa đổi một số điều thông tư 20 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp ngày 08 tháng 01 năm 2019;

7. Quyết định số: 27-BKHĐT, về Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam thay thế Quyết định 337; có hiệu lực ngày 20 tháng 08 năm 2018;


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật