Thanh Hóa có vị trí địa lý và điều kiên rất tốt để phát triển với rất nhiều lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh, như đầu tư bất động sản, kinh doanh lĩnh vực xây dựng, kinh doanh thuỷ sản, kinh doanh nông sản, hàng may mặc, đồ dùng gia đình, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh thiết bị máy tính.... các bạn đang có nhu cầu thành lập công ty tại Thanh Hóa, công ty COVINA sẽ giúp các bạn hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty, giúp các bạn chớp thời cơ kinh doanh, không mất nhiều thời gian cho thủ tục hành chính, công ty giúp bạn thực hiện những nội dung như sau: 
I. Tư vấn miễn phí cho khách hàng vấn đề liên quan đến thành lập công ty tại Thanh Hóa.

1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty như:

- Tư vấn chọn loại hình công ty cho phù hợp với quy mô, cơ câu và số lượng người tham gia thành lập công ty;(Xem thêm: Ưu và nhược điểm các loại hình công ty);

- Tư vấn điều kiện các thành viên, cổ đông được tham gia góp vốn;

- Tư vấn cách đặt tên công ty sao cho phug hợp với ngành nghề kinh doanh, sở thích và phong thủy người thành lập công ty; (Xem thêm:Cách đặt tên công ty)

- Tư vấn mức vốn điều lệ của công ty, để sao cho phù hợp với quy mô và khả năng góp vốn của các thành viên tham gia thành lập công ty;

- Tư vấn về ngành nghề kinh doanh đăng ký của doanh nghiệp, sao cho phù hợp với phương hướng kinh doanh hiện tại và tương lai, những nganhf nghề kinh doanh có điều kiện khi hoạt đông không?; (Xem thêm: Lựa chon ngành, nghề trong hệ thống ngành, nghề Việt Nam);

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;

- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan và theo yêu cầu của khách hàng.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:


- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Chúng tôi sẽ đại diện hoàn tất các
thủ tục Thành lập công ty tại Thanh Hóa cho khách hàng, cụ thể như sau:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật sư của công ty sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công ty tại Thanh Hóa cho khách hàng;

- Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để nộp hồ sơ đăng ký Thành lập công ty tại Thanh Hóa cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;

- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

II. Hồ sơ thành lập công ty tại Thanh Hóa gồm:

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn tại Thanh Hóa gồm:

-   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu: Thông tư 02/ BKHĐT). 

-   Dự thảo Điều lệ công ty (Luật doanh nghiệp 2014).

-  Danh sách thành viên 
(theo mẫu: Thông tư 02/ BKHĐT).

và các giấy tờ kèm theo sau đây:

*  Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực;

*  Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

-  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

-  Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm: Mẫu Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên; Mẫu Điều lệ công ty tnhh 2 thành viênSoạn Điều lệ theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần tại Thanh Hóa gồm:

-  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. 
(theo mẫu: Thông tư 02/ BKHĐT).

-  Dự thảo Điều lệ công ty. 
(Luật doanh nghiệp 2014).

-  Danh sách cổ đông sáng lập 
(theo mẫu: Thông tư 02/ BKHĐT).

và các giấy tờ kèm theo sau đây:

*  Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

*  Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

-  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

-  Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm: Mẫu Điều lệ công ty cổ phầnSoạn Điều lệ theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014.

3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. 
(theo mẫu: Thông tư 02/ BKHĐT).

- Dự thảo Điều lệ công ty. 
(Luật doanh nghiệp 2014).

- Danh sách thành viên hợp danh, kèm theo danh sách hợp danh  có:  Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên hợp danh. 
(theo mẫu: Thông tư 02/ BKHĐT).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

III. Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa gồm. 

1. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tại Thanh Hóa;

2. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa;

3. Đại diện khách hàng khắc dấu pháp nhân công ty (dấu tròn);

4. Đại diện khách hàng thông báo sử dung dấu công ty tại Thanh Hóa;

5. Đại diện khách hàng đăng bố cáo thành lập công ty tại Thanh Hóa;

IV. Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ thành lập công ty tại Thanh Hóa:

1. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa;

2. Thành phần hồ sơ nộp 01 bộ (Có đầy đủ chữ ký của các thành viên, cổ đông và người đại diện trước pháp luật);

3. Thời gian: 04 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ;

V. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

- Giảm giá 20% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

- Tư vấn soạn thảo nội quy, quy chế công ty;

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí; 

- Tư vấn các vấn đề liên quan;

Các bạn không có thời gian hoặc cảm thấy thủ tục khó khăn, đừng ngần ngại hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí tốt nhất. Chúc các bạn thành công.

>>>Xem thêm: Thành lập công ty tnhh 1 thành viên tại thanh hóa; Thành lập công ty tnhh 2 thành viên tại Thanh Hóa; Thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa;

Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

2. 
Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

3. 
Nghị định số: 78-CP
; về Đăng ký kinh doanh; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;

4. Nghị định 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

5. 
Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

6. 
Quyết định 27/2018-ttg
 về Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam; thay thế Quyết định số 10 và Quyết Định 337;

MỌI THẮC MẮC QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ

Địa chỉ tại Hà Nội:

P2911-G3,Vinhomes Green Bay, Nam Từ Liêm, HN;

SN 6, ngõ Thái Thịnh 1,Thái Thịnh, Đống Đa, HN;

ĐT: 0979 981 981

Website: thanhlapcongty.net.vn

Địa chỉ tại Thanh Hóa:

Số 11/44 Phan Bội Châu 2, Tân Sơn, TP.Thanh Hóa;

ĐT: 0979 981 981

Website: thanhlapdoanhnghiep.pro.vn 

Địa chỉ tại TPHCM:

Số 802, đường Lý Chính Thắng, Quận 3, TPHCM;

ĐT: 0983 138 381

Website: thanhlapdoanhnghiep.pro.vn 

Địa chỉ tại Hưng Yên:

Số 68, Chùa Chuông, Hiến Nam, Hưng Yên;

ĐT: 0983 138 381

Website: thanhlapdoanhnghiep.pro.vn

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật