Cập nhật lúc: 10/25/2013 12:04:11 PM

Tư vấn bổ sung ngành nghề vào giấy phép đăng ký kinh doanh.

 Bạn đang muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh của công ty, bạn đang băn khoăn, liệu những ngành nghề bổ sung có điều kiện về chứng chỉ hành nghề hay vốn pháp định không. Công ty Tư Vấn COVINA gửi tới các bạn những dịch vụ tư vấn, để các bạn hiểu rõ hơn khi tiên hành làm hồ sơ:

1.Tư vấn hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

- Tư vấn soạn thông bảo bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Tư vấn soạn biên bản bổ sung nganh nghề kinh doanh;

- Tư vấn soạn quyết định;

- Tư vấn ngành nghề nào cần chứng chỉ hành nghề mà người đại diện trước pháp luật phải có, hoặc chứng chỉ hành nghề chỉ cần bổ nhiệm một chức vụ nào đó trong công ty mà người đó không nhất thiết là thành viên, cổ đông của công ty;

- Tư vấn ngành nghề cần vốn pháp định;

- Tư vấn vềcách áp mã ngành đăng ký kinh doanh của tưng ngành nghề hki đăng ký;

- Tư vấn các nôi dung khác co liên quan;

2. Hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Biên bản họp công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị nếu công ty cổ phần, của Chủ tịch hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH 2 TV trở lên, của Chủ sở hữu công ty nếu là cty TNHH 1 tv;

- Thông báo mã hóa lại ngành nghề,  nếu những ngành nghề đã đăng ký trước chưa khớp với hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề, đối với ngành nghề bổ sung mà pháp luật yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

- Bản báo cáo tài chính của năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập xác nhận vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, nếu ngành nghề bổ sung yêu cầu vốn pháp định; vốn của công ty tối thiểu băng vốn pháp định yêu  cầu của ngành nghề  cần bổ sung đó;

3. Quy trình nộp hồ sơ thay đổi:

- Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư;

- Lệ phí theo quy định của nhà nước;

- Thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, phải đem giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc lên phòng Đăng ký kinh doanh để đổi giấy chứng nhận mới.

Những thủ tục, cũng như quy trình trên luật sư gửi tới các bạn, nếu có gì thắc mặc, không rõ đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay để được giải đáp một cách chu đáo nhất của công ty Tư Vấn COVINA.

Xem thêm: Ngành nghề kinh doanh bất động sản, ngành nghề dịch vụ bảo vệ, ngành nghề đòi nợ thuế, ngành nghề lữ hành quốc tế, ngành nghề sản xuất phim…….cần vốn pháp định.  thiết kế, giám sát, thẩm định…môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh thuốc, cửa hiệu thuốc, đại lý kê toán….cần chứng chỉ hành nghề.
Cảm ơn.


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật