Cập nhật lúc: 10/23/2013 3:39:47 PM

Thay đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Khi  công ty muốn kinh doanh lĩnh vực ngành nghề mới, mà trong Giấy phép Đăng ký kinh doanh không có, thì bạn có thể bổ sung  vào ĐKKD ngành nghề đó. Bầy giờ bạn không phải lo lắng về thủ tục, công ty chúng tôi cung cấp cho bạn về hồ sơ cũng như quy trình tiên hành thủ tục bổ sung ngành, nghề:

 
1. Thủ tục và hồ sơ bổ sung, ngành nghề vào Giấy phép Đăng ký kinh doanh:

-  Thông báo thay đổi nội dung bổ sung , ngành nghề đăng ký kinh doanh(theo mẫu)
-  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
-  Quyết định của CTHĐQT đối với công ty cổ phần, QĐ Chủ tịch HĐTV công ty tnhh 2 thành viên, QĐ của Chủ sở hữu đối với công ty tnhh 1 thành viên.
- Thông báo mã hóa ngành nghề kinh doanh, nếu những ngành nghề kinh doanh trước chưa được mã hóa.
-  Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, và bản gốc Mã số thuế nếu có(mã số ĐKKD và mã số thuế chưa là một).
-  Nếu ngành nghề cần chứng chỉ, thì kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của ngành, nghề đó.
-  Nếu ngành, nghề bổ sung mà yêu cầu vốn pháp đinh, thi doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính kiểm toán của năm trước đó. Xác định vốn chủ sở hữu ít nhất bằng vốn pháp định theo yêu cầu của pháp luật về ngành, nghề đó. (Tham khảo hệ thống ngành, nghề kinh tê Việt Nam ở đây)
 
2. Quy trình nộp hồ sơ bổ sung ngành, nghề váo ĐKKD:

-  Hồ sơ nộp tại phòng ĐKKD một cửa – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.
-  Phòng Đăng ký kinh doanh căn cứ vào tính hợp lệ của hồ sơ,  tiếp nhận và ghi giấy hẹn ngày lấy kết quả kinh doanh.
-  Bạn căn cứ vào phiếu hẹn kết quả, đến ngày lên phòng 1 cửa để nhận hồ sơ thay đổi.(Thời gian làm việc; sáng 8h-10h, chiều: 13h30- 15h30).

3. Đại diện khách hàng làm thủ tục:

-  Soạn thảo hồ sơ thay đổi kinh doanh;
-  Liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, về đăng ký kinh doanh;
-  Đại diện khách hàng theo dõi tiến độ của hồ sơ, sửa đổi bổ sung khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
-  Đại diện khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh;

Qúy khách không có thời gian, hoặc cảm thấy thủ tục rườm ra hãy liên hệ với chung tôi để được trợ giúp.
Cảm ơn.

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật