Cập nhật lúc: 10/24/2013 2:35:32 PM

Thủ tục, hồ sơ, quy trình thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

 Hầu như công ty chúng ta khi thành lập, đều phải thuê trụ sở chính,  để thuận tiên cho việc giao dịch và hoạt động kinh doanh và sản xuât của mình, nhưng trong quá trình hoạt động, do nhu cầu kinh doanh của công ty được mở rộng thì chuyển đến trụ sở rộng hơn, hoặc do nền kinh tế khó khăn, doanh nghiệp thuê văn phòng nhỏ gọn hơn. Để thuận tiện và nhanh chóng làm thủ tục thay đổi giấy phép Đăng ký kinh doanh với địa chỉ mới, công ty Luật COVINA chúng tôi cung cấp cho các bạn hồ sơ, thủ tục chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty như sau:


 
1.Hồ sơ đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

- Thông báo chuyển địa chỉ trụ sở;
 
- Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối  với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 
- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 
- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ cần quyết định của chủ sở hữu công ty;
 
Lưu ý, Quyết định và Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 
2.Hồ sơ đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác:
 
- Thông báo chuyển địa chỉ trụ sở;
 
- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 
- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý;
 
- Danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 
- Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 
- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 
- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ cần quyết định của chủ sở hữu công ty;
 
3. Thủ tục:

- Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
 
Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 
- Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.
 
Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác:

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.
 
- Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận và đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 
- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.
 
Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Qúi khách không có thời gian tiến hành những thủ tục trên, đừng ngần ngại hãy gọi ngày cho chúng tôi để được trợ giúp tốt nhất.
Căn cứ pháp lý:
  Cảm ơn

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật