Cập nhật lúc: 10/23/2013 10:35:11 PM

Dịch vụ tư vấn, thủ tục, hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 TV trở lên.

Dịch vụ tư vấn, thủ tục , hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên giá rẻ, dịch vụ thành lập công ty nhanh, thành lập công ty tnhh 2 tv trở lên  trọn gói, thành lập công ty tại Hà Nội. Hãy để công ty chúng tôi trợ giúp bạn những thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ky kinh doanh.

1. Dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên:

- Đại diện khách hàng tiến hành soạn thảo thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại phòng một cửa Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện khách hàng theo dõi tiến độ hồ sơ thành lập công ty;

- Đại diện khách hàng nhận kết quả Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh(mã số doanh nghiệp đồng thời cũng là mã số thuế);

- Đại diện khách làm thủ tục khăc dấu pháp nhân tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH công an tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;

- Đại diện khách hàng đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, 3 số lên tiếp trong 1 tháng;

- Hướng dẫn thủ tục in hóa đơn GTGT, thông báo phát hành hóa đơn đến chi cục thuế quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở chính.

- Hướng dẫn thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng;

- Hướng dẫn kê khai nộp thuế môn bài

2.  thủ tục, hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên(theo mẫu);

- Dự thảo Điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên;

- Danh sách thành viên sang lập công ty trách nhiệm hữu hạn(theo mẫu);

- Biên bản họp cử người đại diện trước pháp luật;

- Hợp đồng lao động;

- Bản sao chứng chỉ hành nghề, nếu có ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề;

- Giấy ký quỹ về vốn pháp định tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng, nếu công ty có ngành, nghề phải có vốn pháp định theo quy định của pháp luật;

- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên tham gia lập công ty;Trên đây là những đầu hồ sơ, mà khi bạn thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên cần phải có. Chúc bạn khởi đầu kinh doanh thuận lợi và thành công.
Căn cứ pháp lý:

1. Các Luật

Luật Doanh nghiệp 2005;

Luật Đầu tư năm 2005;

2.Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

   - Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

  - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
Cảm ơn.


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật