Cập nhật lúc: 2/21/2014 4:03:30 PM

Hồ sơ lập chi nhánh công ty cổ phần

Để lập chi nhánh công ty cổ phần, các bạn chuẩn bị những thành phần hồ sơ như sau: 


1. Thành phần hồ sơ gồm;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh của công ty;

- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh;

- Thông báo về việc lập chi nhánh ;

- Quyết định cử người đại diện của chi nhánh;

- Hợp đồng lao động nếu có;

- Bản sao ĐKKD của công ty;

- Giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;

- Điều lệ của công ty;

- Giấy giới thiệu của công ty;

Lưu ý: Nếu chi nhánh đăng ký kinh doanh mà có ngành nghề có điều kiện về chứng chỉ hành nghề hoặc điều kiện về vốn pháp định….thì phải đáp ứng được những điều kiện đó.

2. Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính;

- Sở kế hoạch và đầu tư nơi mở chi nhánh của công ty;

- Thành phần hồ sơ 01 bộ;

3. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính;

- 05 ngày làm việc, tính từ ngày hồ sơ nộp hợp lệ;

Mọi thắc mắc xin liên hệ để được giải đáp tốt nhất.
 

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật