GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI COVINA

VP1: Số 6 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

VP2: 11 Phan Bội Châu, Tân Sơn, Thanh Hóa.

ĐT: 0979 981 981 – 0983 138 381

*********************


GÓI DỊCH VỤ

NỘI DUNG THÀNH LẬP CÔNG TY

GIÁ DỊCH VỤ TRỌN GÓI(ĐV: Đồng)

THỜI GIAN

GÓI DỊCH VỤ 1

- Xin giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Xin cấp Mã số thuế;

- Khắc dấu pháp nhân của công ty (Dấu tròn liền mực);

- Xin giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Thủ tục nộp thuế môn bài;

990.000

20 ngày làm việc

GÓI DỊCH VỤ 2

- Xin giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Mã số thuế;

- Khắc dấu pháp nhân của công ty (Dấu tròn liền mực);

- Xin giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Thủ tục nộp thuế môn bài;

- Đăng báo bố cáo thành lập công ty trên 03 số báo;

1.500.000

15 ngày làm việc

 

GÓI DỊCH VỤ 3

- Xin giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Mã số thuế;

- Khắc dấu pháp nhân của công ty (Dấu tròn liền mực);

- Xin giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Thủ tục nộp thuế môn bài;

- Đăng báo bố cáo thành lập công ty trên 03 số báo;

2.000.000

10 ngày làm việc

GÓI DỊCH VỤ 4

- Xin giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Mã số thuế;

- Khắc dấu pháp nhân của công ty (Dấu tròn liền mực);

- Xin giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Thủ tục nộp thuế môn bài;

- Đăng báo bố cáo thành lập công ty trên 03 số báo;

- Khắc dấu chức danh Giám đốc;

4.500.000

8 ngày làm việc

GÓI DỊCH VỤ 5

- Xin giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Mã số thuế;

- Khắc dấu pháp nhân của công ty (Dấu tròn liền mực);

- Xin giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Thủ tục nộp thuế môn bài;

- Đăng báo bố cáo thành lập công ty trên 03 số báo;

- Khắc dấu chức danh Giám đốc;

5.500.000

5 ngày làm việc

GÓI DỊCH VỤ 6

- Xin giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Mã số thuế;

- Khắc dấu pháp nhân của công ty (Dấu tròn liền mực);

- Xin giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Thủ tục nộp thuế môn bài;

- Đăng báo bố cáo thành lập công ty trên 03 số báo;

- Khắc dấu chức danh Giám đốc;

6.500.000

3 ngày làm việc

Gói khuyến mại

Soạn hồ sơ thành lập công ty cho khách hàng như sau:

- Dự thảo Điều lệ công ty;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

- Danh sách thành viên;

- Thông báo lập sổ cổ đông;

- Hợp đồng lao động;

- Biên bản cử người đại diện trước pháp luật;

- Các hồ sơ liên quan;

400.000

1 Ngày

Bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật