Cập nhật lúc: 5/30/2024 9:08:31 AM

Sẽ sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa?

Cơ quan chức năng của TP Thanh Hóa đã và đang thực hiện các bước quy trình để tiến hành sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố này trong thời gian tới. 

 Ngày 30-5, UBND TP Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng TP Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND xã, phường, thành phố tán thành chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa.

Đồng thời thành lập các phường Hoằng Quang, Hoằng Đại; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc TP Thanh Hóa.

Theo UBND TP Thanh Hóa, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố xứng tầm đô thị loại I. Với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của một trong những tỉnh lớn nhất cả nước.

Việc sáp nhập này cũng phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương, góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính.

Cụ thể, sẽ nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, với tên gọi là TP Thanh Hóa.

Sau khi sáp nhập, sử dụng trụ sở của Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP Thanh Hóa hiện nay.

Sau khi sáp nhập, TP Thanh Hóa (mới) có diện tích tự nhiên hơn 228km2, quy mô dân số gần 600.000 người, 47 đơn vị hành chính trực thuộc (33 phường, 14 xã).

Thành lập các phường Rừng Thông, Đông Thịnh, Hoằng Quang, Hoằng Đại trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Rừng Thông và các xã: Đông Thịnh, Hoằng Quang, Hoằng Đại.

Đại diện UBND TP Thanh Hóa cho biết thêm, bắt đầu từ 7h30 ngày 1 và 2-6 đồng loạt tại 311 phố, thôn trên địa bàn TP Thanh Hóa sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường mới.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật và tiến độ đề ra.

Các bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật